ru en

IEM XII - World Championship: EU Closed Qualifier

59
Share:
live
03 Feb17:00
IEM XII - World Championship: EU Closed Qualifier
BO 3
1
2
Winner Gambit Gaming
A tie
Gambit Gaming
  • ruMikhail «Dosia» Stolyarov
  • kzDauren «AdreN» Kystaubayev
  • kzRustem «mou» Telepov
  • kzAbay «HObbit» Khassenov
  • ruDenis «seized» Kostin
Comments
To add a comment, you need to login.