ru en

ESL One New York 2018

164
Share:
live
26 Sep18:00
ESL One New York 2018
BO 3
1
2
Winner Gambit Gaming
A tie
Gambit Gaming
  • ruMikhail «Dosia» Stolyarov
  • kzDauren «AdreN» Kystaubayev
  • kzRustem «mou» Telepov
  • kzAbay «HObbit» Khassenov
  • ruNikolay «Mir» Bityukov
Comments
To add a comment, you need to login.