European Pro League Season 14
Dota 2 Junior
European Pro League Season 14 
Finished
$10,000
Online
A tournament with a prize pool of $10,000.
$10,000
Online
NEWS European Pro League Season 14
European Pro League Season 14: match for reaching the finals
Dota 2 Junior
Dota 2 Junior
Coverage
2023-11-30 12:00
European Pro League Season 14: match for reaching the finals
The start of the meeting is scheduled for 17:00 CET.
European Pro League Season 14: vs. B8
Dota 2 Junior
Dota 2 Junior
Coverage
2023-11-29 12:00
European Pro League Season 14: vs. B8
The match will start at 17:00 CET.
European Pro League Season 14: vs. Team Tickles
Dota 2 Junior
Dota 2 Junior
Coverage
2023-11-28 12:00
European Pro League Season 14: vs. Team Tickles
The game is scheduled to start at 17:00 CET.
European Pro League Season 14: start of the playoffs
Dota 2 Junior
Dota 2 Junior
Coverage
2023-11-27 12:00
European Pro League Season 14: start of the playoffs
NAVI Junior players will play at least one match today.
European Pro League Season 14: NAVI Junior will play in the playoffs
Dota 2 Junior
Dota 2 Junior
Coverage
2023-11-26 12:00
European Pro League Season 14: NAVI Junior will play in the playoffs
Our team successfully overcame the group stage!
PARTICIPANTS European Pro League Season 14